کتاب بزرگترین اختراع بشر است "ویلیام شکسپیر"

کتب آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی و امور اداری کشور

کتاب آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور

آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور
آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور

این مجموعه در بر گیرنده کلیه مواد آزمون عمومی شامل موارد زیر می باشد :

 • فناوری اطلاعات ( مهارت های هفت گانه ICDL )
 • ریاضی و آمار مقدماتی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • معارف اسلامی
 • زبان انگلیسی عمومی
 • اطلاعات عمومی ، دانش اجتماعی و حقوق اساسی
 • هوش و توانمندی های عمومی

تلفن مرکز پخش : ۳۰-۶۶۴۹۸۹۲۹

انتشارات کتابخانه فرهنگ

تهران ، انقلاب ، مابین فروردین و اردیبهشت ، ساختمان ۱۳۴۸ ، طبقه اول

 

ویژه متقاضیان آزمون استخدامی متمرکز و دستگاه های اجرایی کشور

کتاب بانک سوالات آزمون استخدامی امور اداری

 کتابی که پیش روی شماست درخصوص رشته امور اداری تهیه و تدوین گشته است.

مجموعه ای از سؤالات چهارگزینه ای دروس تئوریهای مدیریت دولتی، تئوریهای مدیریت، تجزیه و تحلیل سیستم ها، حقوق اداری و قانون مدیریت خدمات کشوری،مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی می باشد.

با توجه به اینکه مواد آزمون فوق با سرفصلهای رشته مدیریت در گرایشهای مختلف مطابقت دارد، برآن شدیم از منابع کتب درسی استفاده نموده و این مجموعه را به حضور متقاضیان آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور ارائه نماییم.

بانک سوالات آزمون استخدامی امور اداری
بانک سوالات آزمون استخدامی امور اداری

مجموعه ای از سوالات دروس :

 • تئوری مدیریت دولتی
 • تئوری های مدیریت
 • تجزیه و تحلیل سیستم ها
 • حقوق اداری و قانون مدیریت خدمات کشوری
 • مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی

 

تلفن مرکز پخش : ۳۰-۶۶۴۹۸۹۲۹

انتشارات کتابخانه فرهنگ

تهران ، انقلاب ، مابین فروردین و اردیبهشت ، ساختمان ۱۳۴۸ ، طبقه اول