دانلود کتاب بازاریابی بانکی به زبان خودمانی

Published by:

دانلود کتاب بازاریابی بانکی به زبان خودمانی
هر روز مدیران زیادی از کار برکنار می شوند و افراد زیادی کار خود را از دست می دهند و این امر دلایل مختلفی دارد اما مهمترین مساله در عدم جذب مشتری و افزایش فروش در سازمانی است که آن شخص در آنجا کار می کند. یقیناً شما می خواهید از افراد موفقی باشید که […]

دانلود کتاب بازاریابی بانکی به زبان خودمانی

هر روز مدیران زیادی از کار برکنار می شوند و افراد زیادی کار خود را از دست می دهند و این امر دلایل مختلفی دارد اما مهمترین مساله در عدم جذب مشتری و افزایش فروش در سازمانی است که آن شخص در آنجا کار می کند. یقیناً شما می خواهید از افراد موفقی باشید که […]
دانلود کتاب بازاریابی بانکی به زبان خودمانی

عکس جدید اینستاگرام

نشر نی «دین در جوامع مدرن» را منتشر کرد/ جامعه‌شناسان دینی در فرانسه چگونه می‌اندیشند؟

Published by:

نشر نی «دین در جوامع مدرن» را منتشر کرد/ جامعه‌شناسان دینی در فرانسه چگونه می‌اندیشند؟

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) کتاب «دین در جوامع مدرن: مقالاتی در جامعه‌شناسی دین» نوشته دانیل ارویو ـ لژه، ژان ـ پل ویلم، پی‌یر برشون و دیگران باترجمه علیرضا خدامی به تازگی از سوی نشر نی منتشر شده است.

جامعه‌شناسی ادیان در فرانسه: از جامعه‌شناسی سکولاریزاسیون تا جامعه‌شناسی مدرنیته دینی؛ رویکرد جامعه شناختی به پدیده‌های دینی؛ جامعه‌شناسی مدرنیته‌های دینی چندگانه: رویکردی دیگر به دین نامرئی در جوامع اروپایی؛ سکولاریزاسیون: مورد استثنائی بودن اروپا؟ بازگشت به یک مفهوم و مباحث مربوط به آن در جامعه شناسی ادیان؛ دین‌داری‌های عرفی؛ بازگشت امر دینی، پدیده‌ای جهانی؛ دین‌داری اروپاییان: تنوع و گرایش‌های مشترک؛ دین‌داری در اروپای غربی و روند انتقال اسلام نزد نسل‌های جدید در سرزمین غربت عناوین گفتارهای این کتاب است.

در ابتدای این کتاب مترجم درباره سابقه پرداختن به دین در جوامع مدرن می‌نویسد: «از هنگام انتشار کتاب ساخت اجتماعی واقعیت برگر و لاکمن، سازه‌باوری [= برساخت‌گرایی] یکی از پرجاذبه‌ترین پارادایم‌های نظری در عرصه‌ی جامعه‌شناسی بوده است. مطابق این دیدگاه، واقعیت اجتماعی داده‌ای از پیش تعریف شده نیست که بر آگاهی و نگره‌ی افراد فرو نشیند. رویکرد سازه‌باور از پذیرش هر نوع دریافت جهان که امری تمام شده و از پیش تعریف شده باشد سرباز می‌زند و امر اجتماعی و امر فردی را در وابستگی متقابل به یک‌دیگر می‌بیند. براین اساس، فرد جهان اجتماعی را (که شامل نقش‌ها، نهادها و هویت‌های تعیین شده است) به صورت انفعالی درونی نمی‌کند، بلکه در یالوگی فعال به آن قرار دارد.
 
در چند دهه‌ی گذشته، چنین رویکردی به پژوهش‌های جامعه‌شناختی در زمینه‌ی دین سمت و سویی نو بخشیده است. به پیروی از رویکرد سازه‌باور، امروزه بسیاری از جامعه‌شناسان نیز امر دینی را امری انتزاعی به شمار نمی‌آورند که در درون مجموعه‌ای از متون محبوس است و از کنش تاریخی تاثیر نمی‌پذیرد، بلکه آن را براساس تجربه‌ی کنشگران، بستر اجتماعی ـ تاریخی معین و پیوسته در حال ساخت و بازساخت می‌بینند. به باور آنان، امر دینی را نمی‌توان به سطح اجتماعی متبولر آن یعنی نهادها، سازمان‌ها، نقش‌ها و هویت‌های از پیش تعریف‌شده فروکاست.»
 
به گفته مترجم اثر، وظیفه‌ی جامعه‌شناس، شناختِ صورت‌های گوناگون بهره‌گیری از دین است که افراد به کار می‌گیرند. بنابراین، دین‌داری دقیقاً همان بهره و کاربرد دین در چارچوب زندگی روزمره‌ی آن‌هاست. از این رو اشکال دین‌داری به فراخور موقعیت فردی و اجتماعی آنان متنوع است. لیکن هنگامی که از امر دینی سخن به میان می‌آید، اشاره به مواردی است که میان دین‌داری و دین تفکیکی از لحاظ معنایی برقرار نشده است و کلیت این موضوع صرف‌نظر از جلوه‌های تاریخی یا فردی مدنظر است.
 
در چنین چشم‌اندازی است که جامعه‌شناسان دین در فرانسه همانند بسیاری از کشورهای غربی دیگر، چندین دهه است که به کنکاش‌های فراوانی درباره‌ی وضعیت امر دینی و باور داشتن در این کشورها پرداخته‌اند و نتایج آن را در کتب یا نشریات پژوهشی منتشر کرده‌اند.

مترجم کتاب پیش رو با آگاهی از ضرورت آشنایی خواننده‌ی فارسی زبان با نوع رویکرد به جایگاه دین و وضع و حال دین‌داری در جهان مدرن غربی، اقدام کرده است به گردآوری و برگردان چندین نوشتار که در کتب یا نشریات معتبر فرانسوی در دهه‌ی اخیر به چاپ رسیده است، هرچند در پاره‌ای نکات واگرایی‌ها نیز میان آن‌ها دیده می‌شود.

کتاب حاضر گزیده‌ای است از نوشته‌ها و کنکاش‌های اخیر  چند چهره برجسته جامعه‌شناس دین در فرانسه درباره وضعیت کنونی امر دینی این کشورها. نویسندگان بر این باورند که بازگشت امر دینی بیش از اینکه به معنای رجعت به گذشته باشد، فراورده پدیده بازخوانی منایع معنایی گذشته و نیز در هم‌آمیزی آن‌ها با منابع مشروعیت بخش مدرن است.  در چنین وضع حالی ملاک حقانیت یک باور تجربه ی شخصی و رهاورد سودمند آن برای فرد است. 

خدامی در مقدمه کتاب تاکید می‌کند که پرواضح است گفتارهای گردآوری شده در این کتاب نمی‌تواند گویای همه‌ی گرایش‌ها و ساحت‌های زندگی دینی در جوامع موردنظر باشد، لیکن این مجموعه قابلیت‌ بازنمایی بخش شایان توجهی از وضعیت امر دینی در جهان غرب و کنکاش‌های مفهومی آن را دارد.

نشر نی، کتاب «دین در جوامع مدرن: مقالاتی در جامعه‌شناسی دین»را  با شمارگان 500 نسخه در 271 صفحه به بهای 20 هزار تومان در دسترس علاقه‌مندان قرار داده است.

نشر نی «دین در جوامع مدرن» را منتشر کرد/ جامعه‌شناسان دینی در فرانسه چگونه می‌اندیشند؟

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) کتاب «دین در جوامع مدرن: مقالاتی در جامعه‌شناسی دین» نوشته دانیل ارویو ـ لژه، ژان ـ پل ویلم، پی‌یر برشون و دیگران باترجمه علیرضا خدامی به تازگی از سوی نشر نی منتشر شده است.

جامعه‌شناسی ادیان در فرانسه: از جامعه‌شناسی سکولاریزاسیون تا جامعه‌شناسی مدرنیته دینی؛ رویکرد جامعه شناختی به پدیده‌های دینی؛ جامعه‌شناسی مدرنیته‌های دینی چندگانه: رویکردی دیگر به دین نامرئی در جوامع اروپایی؛ سکولاریزاسیون: مورد استثنائی بودن اروپا؟ بازگشت به یک مفهوم و مباحث مربوط به آن در جامعه شناسی ادیان؛ دین‌داری‌های عرفی؛ بازگشت امر دینی، پدیده‌ای جهانی؛ دین‌داری اروپاییان: تنوع و گرایش‌های مشترک؛ دین‌داری در اروپای غربی و روند انتقال اسلام نزد نسل‌های جدید در سرزمین غربت عناوین گفتارهای این کتاب است.

در ابتدای این کتاب مترجم درباره سابقه پرداختن به دین در جوامع مدرن می‌نویسد: «از هنگام انتشار کتاب ساخت اجتماعی واقعیت برگر و لاکمن، سازه‌باوری [= برساخت‌گرایی] یکی از پرجاذبه‌ترین پارادایم‌های نظری در عرصه‌ی جامعه‌شناسی بوده است. مطابق این دیدگاه، واقعیت اجتماعی داده‌ای از پیش تعریف شده نیست که بر آگاهی و نگره‌ی افراد فرو نشیند. رویکرد سازه‌باور از پذیرش هر نوع دریافت جهان که امری تمام شده و از پیش تعریف شده باشد سرباز می‌زند و امر اجتماعی و امر فردی را در وابستگی متقابل به یک‌دیگر می‌بیند. براین اساس، فرد جهان اجتماعی را (که شامل نقش‌ها، نهادها و هویت‌های تعیین شده است) به صورت انفعالی درونی نمی‌کند، بلکه در یالوگی فعال به آن قرار دارد.
 
در چند دهه‌ی گذشته، چنین رویکردی به پژوهش‌های جامعه‌شناختی در زمینه‌ی دین سمت و سویی نو بخشیده است. به پیروی از رویکرد سازه‌باور، امروزه بسیاری از جامعه‌شناسان نیز امر دینی را امری انتزاعی به شمار نمی‌آورند که در درون مجموعه‌ای از متون محبوس است و از کنش تاریخی تاثیر نمی‌پذیرد، بلکه آن را براساس تجربه‌ی کنشگران، بستر اجتماعی ـ تاریخی معین و پیوسته در حال ساخت و بازساخت می‌بینند. به باور آنان، امر دینی را نمی‌توان به سطح اجتماعی متبولر آن یعنی نهادها، سازمان‌ها، نقش‌ها و هویت‌های از پیش تعریف‌شده فروکاست.»
 
به گفته مترجم اثر، وظیفه‌ی جامعه‌شناس، شناختِ صورت‌های گوناگون بهره‌گیری از دین است که افراد به کار می‌گیرند. بنابراین، دین‌داری دقیقاً همان بهره و کاربرد دین در چارچوب زندگی روزمره‌ی آن‌هاست. از این رو اشکال دین‌داری به فراخور موقعیت فردی و اجتماعی آنان متنوع است. لیکن هنگامی که از امر دینی سخن به میان می‌آید، اشاره به مواردی است که میان دین‌داری و دین تفکیکی از لحاظ معنایی برقرار نشده است و کلیت این موضوع صرف‌نظر از جلوه‌های تاریخی یا فردی مدنظر است.
 
در چنین چشم‌اندازی است که جامعه‌شناسان دین در فرانسه همانند بسیاری از کشورهای غربی دیگر، چندین دهه است که به کنکاش‌های فراوانی درباره‌ی وضعیت امر دینی و باور داشتن در این کشورها پرداخته‌اند و نتایج آن را در کتب یا نشریات پژوهشی منتشر کرده‌اند.

مترجم کتاب پیش رو با آگاهی از ضرورت آشنایی خواننده‌ی فارسی زبان با نوع رویکرد به جایگاه دین و وضع و حال دین‌داری در جهان مدرن غربی، اقدام کرده است به گردآوری و برگردان چندین نوشتار که در کتب یا نشریات معتبر فرانسوی در دهه‌ی اخیر به چاپ رسیده است، هرچند در پاره‌ای نکات واگرایی‌ها نیز میان آن‌ها دیده می‌شود.

کتاب حاضر گزیده‌ای است از نوشته‌ها و کنکاش‌های اخیر  چند چهره برجسته جامعه‌شناس دین در فرانسه درباره وضعیت کنونی امر دینی این کشورها. نویسندگان بر این باورند که بازگشت امر دینی بیش از اینکه به معنای رجعت به گذشته باشد، فراورده پدیده بازخوانی منایع معنایی گذشته و نیز در هم‌آمیزی آن‌ها با منابع مشروعیت بخش مدرن است.  در چنین وضع حالی ملاک حقانیت یک باور تجربه ی شخصی و رهاورد سودمند آن برای فرد است. 

خدامی در مقدمه کتاب تاکید می‌کند که پرواضح است گفتارهای گردآوری شده در این کتاب نمی‌تواند گویای همه‌ی گرایش‌ها و ساحت‌های زندگی دینی در جوامع موردنظر باشد، لیکن این مجموعه قابلیت‌ بازنمایی بخش شایان توجهی از وضعیت امر دینی در جهان غرب و کنکاش‌های مفهومی آن را دارد.

نشر نی، کتاب «دین در جوامع مدرن: مقالاتی در جامعه‌شناسی دین»را  با شمارگان 500 نسخه در 271 صفحه به بهای 20 هزار تومان در دسترس علاقه‌مندان قرار داده است.

نشر نی «دین در جوامع مدرن» را منتشر کرد/ جامعه‌شناسان دینی در فرانسه چگونه می‌اندیشند؟

افق

شکایت «ترامپ» از نویسنده کتاب زندگی‌نامه خود / هنر معامله یا جامعه‌ستیز

Published by:

شکایت «ترامپ» از نویسنده کتاب زندگی‌نامه خود / هنر معامله یا جامعه‌ستیز

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل از گاردین- هفته پیش «شوآرتز» از اینکه تصویر زیبا و مثبتی از یک «مغول» ارائه کرده است ابراز ندامت کرده بود. این مصاحبه‌ روز دوشنبه با «شوآرتز» در مجله «نیویورکر» منتشر شد و همان روز «گرینبلت»، معاون مؤسسه «دونالد ترامپ» به وی درباره عکس‌العمل «ترامپ» در قبال این موضوع هشدار داد. متن این نامه نیز در وب‌سایت مجله «نیویورکر» منتشر شده است.

«گرینبلت» در این مطلب از «شوآرتز» درخواست کرد که مبلغ دریافتی خود از سود این کتاب به همراه بیعانه‌ای که برای نگارش کتاب دریافت کرده است به این مؤسسه بازگرداند. نویسنده برای نگارش این کتاب نیمی از مبلغ پرداختی انتشارات «Random House» به «دونالد ترامپ» را دریافت کرد. مبلغ دریافتی حدود 500 هزار یورو بود. علاوه بر این قرار شد نصف سود هر نسخه از کتاب در چاپ‌های بعدی را نیز دریافت کند. او این مبلغ را از سال 2016 به مؤسسات خیریه‌ای بخشید که به مهاجران و قربانیان شکنجه کمک می‌کنند.

«شوآرتز» در مصاحبه خود با «نیویورکر» گفته بود: «من چهره یک خوک را آرایش کردم و باید به جای نام «هنر معامله» عنوان «جامعه‌ستیز» را برای این کتاب برمی‌گزیدم.» وی در ادامه گفت: «پشیمانم که به ارائه چهره و شخصیت «ترامپ» کمک کردم . تصویری از او ارائه دادم که بسیار بهتر از واقعیت ذات اوست. قلبا معتقدم اگر «ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا شود و به تسلیحات هسته‌ای کشور دست یابد تمدن و فرهنگ نیز در جهان به پایان می‌رسد.»

«گرینبلت» در نامه خود «شوآرتز» را متهم به «تهمت» به «ترامپ» می‌کند. «اینکه وی ادعا می‌کند کتاب را او و نه «ترامپ» نوشته است بدان معنا است که وی در قبال نوشته‌های خود مسئول و در صورت اشتباه بودن آن مقصر است. ما از وی می‌خواهیم طی یک نوشته همه اتهامات خود را پس گیرد و به ما اطمینان دهد دیگر درباره این موضوع سخن نخواهد گفت و اتهامات ناروا به «ترامپ» نسبت نخواهد داد.»

پس از نگارش این نامه وکیل‌مدافع «شوآرتز» نیز نامه‌ای در پاسخ به سخنان «گرینبلت» برای وب‌سایت مجله «نیویورکر» فرستاد و در آن اعلام کرد موکل وی مبلغ دریافتی خود را بازنمی‌گرداند و قصد ندارد حرف‌های خود درباره شخصیت کاندیدای جمهوری‌خواه ریاست جمهوری آمریکا را تکذیب کند. وی نامه نماینده «ترامپ» را تلاشی بیهوده برای جلوگیری از انتقادات موجود دانست.

البته نامه «گرینبلت» ادعای «شوآرتز» مبنی بر نوشتن کتاب به تنهایی را رد نکرده است. فقط در بخشی از نامه اعلام کرده است که منبع همه سخنان و اطلاعات این کتاب و همچنین منبع الهام کلمات به کارگرفته در آن خود «دونالد ترامپ» بوده است. وی با اشاره به سخنان «شوآرتز» در مجله «صبح بخیر آمریکا» که ادعا کرده بود به دلیل مبالغه کردن «ترامپ» بسیاری از اطلاعات کتاب دروغ است گفت اگر در جایی از کتاب مطلبی به دروغ آمده باشد مشکل از خود «شوآرتز» است که توان تشخیص این موضوع را نداشت و از آن در نگارش کتاب بهره گرفت.

در پاسخ به این سخنان وکیل‌مدافع «شوآرتز» گفت: «اگر «ترامپ» مسئولیت درستی محتویات کتاب را بر عهده گرفته است پس مسئولیت دروغ‌های موجود در آن نیز به عهده خود وی است.»

خود «شوآرتز» در این باره می‌گوید: «ترامپ» هم اکنون نامزد ریاست‌جمهوری آمریکا است اما به چنین موضوعات کوچک انتقادی درباره خود اهمیت می‌دهد. چنین موضوعی برای من اصلا جای تعجب ندارد زیرا اولویت‌های او در زندگی چیزهای مهم نیست. واضح است که وقتی «ترامپ» احساس کند در خطر است شروع به حمله می‌کند. و همین موضوع است که سبب می‌شود ایده رئیس‌جمهور شدن وی بسیار ترسناک باشد.»

شکایت «ترامپ» از نویسنده کتاب زندگی‌نامه خود / هنر معامله یا جامعه‌ستیز

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل از گاردین- هفته پیش «شوآرتز» از اینکه تصویر زیبا و مثبتی از یک «مغول» ارائه کرده است ابراز ندامت کرده بود. این مصاحبه‌ روز دوشنبه با «شوآرتز» در مجله «نیویورکر» منتشر شد و همان روز «گرینبلت»، معاون مؤسسه «دونالد ترامپ» به وی درباره عکس‌العمل «ترامپ» در قبال این موضوع هشدار داد. متن این نامه نیز در وب‌سایت مجله «نیویورکر» منتشر شده است.

«گرینبلت» در این مطلب از «شوآرتز» درخواست کرد که مبلغ دریافتی خود از سود این کتاب به همراه بیعانه‌ای که برای نگارش کتاب دریافت کرده است به این مؤسسه بازگرداند. نویسنده برای نگارش این کتاب نیمی از مبلغ پرداختی انتشارات «Random House» به «دونالد ترامپ» را دریافت کرد. مبلغ دریافتی حدود 500 هزار یورو بود. علاوه بر این قرار شد نصف سود هر نسخه از کتاب در چاپ‌های بعدی را نیز دریافت کند. او این مبلغ را از سال 2016 به مؤسسات خیریه‌ای بخشید که به مهاجران و قربانیان شکنجه کمک می‌کنند.

«شوآرتز» در مصاحبه خود با «نیویورکر» گفته بود: «من چهره یک خوک را آرایش کردم و باید به جای نام «هنر معامله» عنوان «جامعه‌ستیز» را برای این کتاب برمی‌گزیدم.» وی در ادامه گفت: «پشیمانم که به ارائه چهره و شخصیت «ترامپ» کمک کردم . تصویری از او ارائه دادم که بسیار بهتر از واقعیت ذات اوست. قلبا معتقدم اگر «ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا شود و به تسلیحات هسته‌ای کشور دست یابد تمدن و فرهنگ نیز در جهان به پایان می‌رسد.»

«گرینبلت» در نامه خود «شوآرتز» را متهم به «تهمت» به «ترامپ» می‌کند. «اینکه وی ادعا می‌کند کتاب را او و نه «ترامپ» نوشته است بدان معنا است که وی در قبال نوشته‌های خود مسئول و در صورت اشتباه بودن آن مقصر است. ما از وی می‌خواهیم طی یک نوشته همه اتهامات خود را پس گیرد و به ما اطمینان دهد دیگر درباره این موضوع سخن نخواهد گفت و اتهامات ناروا به «ترامپ» نسبت نخواهد داد.»

پس از نگارش این نامه وکیل‌مدافع «شوآرتز» نیز نامه‌ای در پاسخ به سخنان «گرینبلت» برای وب‌سایت مجله «نیویورکر» فرستاد و در آن اعلام کرد موکل وی مبلغ دریافتی خود را بازنمی‌گرداند و قصد ندارد حرف‌های خود درباره شخصیت کاندیدای جمهوری‌خواه ریاست جمهوری آمریکا را تکذیب کند. وی نامه نماینده «ترامپ» را تلاشی بیهوده برای جلوگیری از انتقادات موجود دانست.

البته نامه «گرینبلت» ادعای «شوآرتز» مبنی بر نوشتن کتاب به تنهایی را رد نکرده است. فقط در بخشی از نامه اعلام کرده است که منبع همه سخنان و اطلاعات این کتاب و همچنین منبع الهام کلمات به کارگرفته در آن خود «دونالد ترامپ» بوده است. وی با اشاره به سخنان «شوآرتز» در مجله «صبح بخیر آمریکا» که ادعا کرده بود به دلیل مبالغه کردن «ترامپ» بسیاری از اطلاعات کتاب دروغ است گفت اگر در جایی از کتاب مطلبی به دروغ آمده باشد مشکل از خود «شوآرتز» است که توان تشخیص این موضوع را نداشت و از آن در نگارش کتاب بهره گرفت.

در پاسخ به این سخنان وکیل‌مدافع «شوآرتز» گفت: «اگر «ترامپ» مسئولیت درستی محتویات کتاب را بر عهده گرفته است پس مسئولیت دروغ‌های موجود در آن نیز به عهده خود وی است.»

خود «شوآرتز» در این باره می‌گوید: «ترامپ» هم اکنون نامزد ریاست‌جمهوری آمریکا است اما به چنین موضوعات کوچک انتقادی درباره خود اهمیت می‌دهد. چنین موضوعی برای من اصلا جای تعجب ندارد زیرا اولویت‌های او در زندگی چیزهای مهم نیست. واضح است که وقتی «ترامپ» احساس کند در خطر است شروع به حمله می‌کند. و همین موضوع است که سبب می‌شود ایده رئیس‌جمهور شدن وی بسیار ترسناک باشد.»

شکایت «ترامپ» از نویسنده کتاب زندگی‌نامه خود / هنر معامله یا جامعه‌ستیز

ورزشی

پاسداشت بافتِ تاریخی و کهن شهر «رشت» در جدیدترین شماره «دادگر»/ یک قرن زندگی در گیلان با عکس‌ها و سندهایی نایاب

Published by:

پاسداشت بافتِ تاریخی و کهن شهر «رشت» در جدیدترین شماره «دادگر»/ یک قرن زندگی در گیلان با عکس‌ها و سندهایی نایاب

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، سی و هشتمین شماره نشریه تحلیلی، اطلاع‌رسانی و پژوهشی «دادگر» با عنوان روی جلد «شهر شادی‌های شورانگیز» که پرونده‌ای درباره شهر رشت است، منتشر شد. در این شماره عکس‌های تاریخی از شهر رشت منعکس شده که برخی از آنها برای نخستین بار است که در یک نشریه چاپ شده است.

نشریه «دادگر» از مطالبی چون «میراث رشت نامه»، «شعر امروز»، «گلیکی شاعران»، «مطبخ»، «داستان»، «نمایش»، «نت»، «عکسخانه»، «چهره»، «مدرسه»، مکث»، «پشت ویترین»، «بازتاب»، «یادمان» تشکیل شده است.

عکس‌ها و سندهای دیده نشده از شهر رشت

ابراهیم مروجی در یادداشت مدیرمسئول «کوچه‌های باران خورده» می‌نویسد: «در شماره‌ای که پیش رو دارید، دو پرونده و پوشه‌ مختلف را می‌‌خوانید؛ نخست، پرونده‌ای در پاسداشت بافتِ تاریخی و کهن شهر «رشت» که نام‌اش را «رشت‌نامه» نهاده‌ایم؛ و دیگری، پوشه‌ای در بزرگداشت استاد با اخلاق و بی ادعای تئاتر گیلان «سیدمحمد (منوچهر) رییس‌زاده». (ص 2)
 
مروجی در سطور دیگری در معرفی پرونده «رشت‌نامه» آوده است: «و اما پرونده‌ رشت‌نامه‌مان، حال و هوایی دیگر دارد. اگرچه از دیرباز گفته‌اند، مشک آن است که خود ببوید؛ نه آنکه عطار بگوید، با این همه به گواهی عکس‌ها و سندهای دیده نشده یا کمتر دیده شده از تاریخ معاصر رشت، و نیز به کمک خاطرات و مشاهدات قدیمی رشتی‌ها و نیز در میزگرد با متولیان محترم شهری، کوشیده‌ایم، نفس به نفس، مروری داشته باشیم بر بیش از یک قرن زندگی این شهر با نشاط و شورانگیز؛ با یاد همه‌ی آنانی که در آبادانی‌ این شهر کوشیدند و آن را ساختند و در خاک همین شهر نیز آرمیده‌‌اند.» (ص 2)
 
مطلبی با عنوان «پیشینه کوی منظریه رشت» به قلم منوچهر اکبر با اشاره به باغ «منظریه» آمده است: «در زمره‌ باغ‌های قدیمی شهر رشت بوده که امروزه به نام «کوی منظریه» معروف است. مالک اولیه‌ باغ، مرحوم «فتح‌الله خان اکبر» (سردار منصور؛ سپهدار اعظم) بوده است، که بعد از درگذشت ایشان، در مقسومه‌ مرحوم پدرم، «امیرمنصور اکبر»، که فرزند ذکور ارشد آن مرحوم بود، قرار گرفت که خود، در آن جا سکونت داشتند ساختمانِ واقع در باغ، همان‌طور که در عکس حاضر، مشاهده می‌شود، روی پایه‌هایی قرار داشت و دارای اتاق‌های متعددی بوده و در پایین ساختمان نیز سالن بزرگی واقع بود که بعدها تراس نیز به آن اضافه شد.

باغ، دارای خیابان‌های بسیار با درختان میوه گوناگون بود که در حاشیه‌ خیابان‌ها کاشته شده بود و زیبایی خاصی به آن می‌بخشید. در شهریور 1320 با اشغال خاک ایران توسط ارتش سرخ شوروی، که روس‌ها در رشت مستقر شده بودند، باغ را تصرف کرده و در آن، ساکن شدند و مدتی در این باغ، اقامت داشتند و در طول این مدت، دو بمب در سمت شرق و غرب باغ انداخته شد که یکی از آنها به ساختمان باغ، صدمه و خسارت وارد کرد و قسمتِ شرقی ساختمان، ترک برداشت و باعث شد از موقعیت مسکونی درآید و یک بمب هم در بخش غربی باغ ضلع شرق دیوار زمین ورزش رشت، انداختند که به این علت، گودال بزرگی در آنجا به وجود آمده بود.» (ص 20)
 
نگاهی به تاریخ پیدایش شهر آستاراچای

مروجی در «افسون تئاتر دیروز؛ افسوس تئاتر امروز» به استاد محمد، پیشگامان تئاتر گیلان پرداخته که در سطوری از آن می‌خوانیم: «استاد محمد (مشهور به منوچهر) رئیس‌زاده، از پیشگامان تئاتر گیلان است و حق بزرگی بر گردن هنر نمایش این استان دارد، اما با این همه، آرام و بی‌ادعا و به دور از هرگونه هیاهو، دوران بازنشستگی را پشت سرمی‌گذارد و با مرور خاطرات خوش دوران خدمت فرهنگی ـ هنری‌اش، گاهی با دوستان و دوستداران‌اش به گفت‌وگو می‌نشیند. خوشبختانه در طی این سال‌های اخیر، اهالی تئاتر گیلان، قدرش را دانستند و از او به مناسبت‌های مختلف، یاد و قدردانی کرده‌اند. اخیرا نیز در بازسازی نمادین دیوار تماشاخانه‌ گیلان در خیابان سعدی رشت، در زیر پارچه نوشته‌‌ خاطره‌انگیزی که این نام را بر لوحه دارد. تصاویر تنی چند از کوشندگان هنر نمایش و آنانی را که در این استان، خاک صحنه خورده‌اند، به طور سمبلیک نصب شده که اقدامی است شایسته و ستودنی و امید آن که اقدامات و برنامه‌هایی از این دست، در گوشه و کنار شهرمان رونق گیرد و نضج یابد و فزونی بگیرد.» (ص 43)
 
«آرمانشهر مدارس، نیم نگاهی به سرگذشت فرهنگی آستارا» به قلم یاشار مقدم با اشاره به پیشینه شهر «آستاراچای» آورده است: این شهر در قسمت اعظمی از مسیر خود از دره‌های باریک محصور میان کوه‌هایی با سراشیب تند از سنه‌های گذشته تا الان، جاری بوده است و تنها شاید پس از گذر از سه راهی یک روستای کوچک، زمین‌های صاف حاصلخیزی را به خود دیده است که برای زراعت و سکنا در کنار زمین‌های زراعی مناسب بوده است. اما تاریخ پیدایش شهر تنها و تنها از یک روستا به نام «خشکه دهنه» آغاز شده است. در این نقطه بوده که «آستاراچای» به طور کامل از کوه‌های تنگ در تنگ هم دور شده و داستان شهر آغاز شده است. «آبتِ» جهانگرد از «خشکنه دهنه» به عنوان مکانی یاد می‌کند که قایق‌ها، مسافران و بار خود را از کشتی‌ها در آن جا تخلیه می‌کرده‌اند. این روستا اکنون در شهر، ادغام شده؛ با این همه، زیبایی و دنجی خود را پاس داشته است.» (ص 66)

سی و هشتمین شماره نشریه تحلیلی، اطلاع‌رسانی و پژوهشی «دادگر» در 72 صفحه و به بهای 6 هزار تومان منتشر شده است.

پاسداشت بافتِ تاریخی و کهن شهر «رشت» در جدیدترین شماره «دادگر»/ یک قرن زندگی در گیلان با عکس‌ها و سندهایی نایاب

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، سی و هشتمین شماره نشریه تحلیلی، اطلاع‌رسانی و پژوهشی «دادگر» با عنوان روی جلد «شهر شادی‌های شورانگیز» که پرونده‌ای درباره شهر رشت است، منتشر شد. در این شماره عکس‌های تاریخی از شهر رشت منعکس شده که برخی از آنها برای نخستین بار است که در یک نشریه چاپ شده است.

نشریه «دادگر» از مطالبی چون «میراث رشت نامه»، «شعر امروز»، «گلیکی شاعران»، «مطبخ»، «داستان»، «نمایش»، «نت»، «عکسخانه»، «چهره»، «مدرسه»، مکث»، «پشت ویترین»، «بازتاب»، «یادمان» تشکیل شده است.

عکس‌ها و سندهای دیده نشده از شهر رشت

ابراهیم مروجی در یادداشت مدیرمسئول «کوچه‌های باران خورده» می‌نویسد: «در شماره‌ای که پیش رو دارید، دو پرونده و پوشه‌ مختلف را می‌‌خوانید؛ نخست، پرونده‌ای در پاسداشت بافتِ تاریخی و کهن شهر «رشت» که نام‌اش را «رشت‌نامه» نهاده‌ایم؛ و دیگری، پوشه‌ای در بزرگداشت استاد با اخلاق و بی ادعای تئاتر گیلان «سیدمحمد (منوچهر) رییس‌زاده». (ص 2)
 
مروجی در سطور دیگری در معرفی پرونده «رشت‌نامه» آوده است: «و اما پرونده‌ رشت‌نامه‌مان، حال و هوایی دیگر دارد. اگرچه از دیرباز گفته‌اند، مشک آن است که خود ببوید؛ نه آنکه عطار بگوید، با این همه به گواهی عکس‌ها و سندهای دیده نشده یا کمتر دیده شده از تاریخ معاصر رشت، و نیز به کمک خاطرات و مشاهدات قدیمی رشتی‌ها و نیز در میزگرد با متولیان محترم شهری، کوشیده‌ایم، نفس به نفس، مروری داشته باشیم بر بیش از یک قرن زندگی این شهر با نشاط و شورانگیز؛ با یاد همه‌ی آنانی که در آبادانی‌ این شهر کوشیدند و آن را ساختند و در خاک همین شهر نیز آرمیده‌‌اند.» (ص 2)
 
مطلبی با عنوان «پیشینه کوی منظریه رشت» به قلم منوچهر اکبر با اشاره به باغ «منظریه» آمده است: «در زمره‌ باغ‌های قدیمی شهر رشت بوده که امروزه به نام «کوی منظریه» معروف است. مالک اولیه‌ باغ، مرحوم «فتح‌الله خان اکبر» (سردار منصور؛ سپهدار اعظم) بوده است، که بعد از درگذشت ایشان، در مقسومه‌ مرحوم پدرم، «امیرمنصور اکبر»، که فرزند ذکور ارشد آن مرحوم بود، قرار گرفت که خود، در آن جا سکونت داشتند ساختمانِ واقع در باغ، همان‌طور که در عکس حاضر، مشاهده می‌شود، روی پایه‌هایی قرار داشت و دارای اتاق‌های متعددی بوده و در پایین ساختمان نیز سالن بزرگی واقع بود که بعدها تراس نیز به آن اضافه شد.

باغ، دارای خیابان‌های بسیار با درختان میوه گوناگون بود که در حاشیه‌ خیابان‌ها کاشته شده بود و زیبایی خاصی به آن می‌بخشید. در شهریور 1320 با اشغال خاک ایران توسط ارتش سرخ شوروی، که روس‌ها در رشت مستقر شده بودند، باغ را تصرف کرده و در آن، ساکن شدند و مدتی در این باغ، اقامت داشتند و در طول این مدت، دو بمب در سمت شرق و غرب باغ انداخته شد که یکی از آنها به ساختمان باغ، صدمه و خسارت وارد کرد و قسمتِ شرقی ساختمان، ترک برداشت و باعث شد از موقعیت مسکونی درآید و یک بمب هم در بخش غربی باغ ضلع شرق دیوار زمین ورزش رشت، انداختند که به این علت، گودال بزرگی در آنجا به وجود آمده بود.» (ص 20)
 
نگاهی به تاریخ پیدایش شهر آستاراچای

مروجی در «افسون تئاتر دیروز؛ افسوس تئاتر امروز» به استاد محمد، پیشگامان تئاتر گیلان پرداخته که در سطوری از آن می‌خوانیم: «استاد محمد (مشهور به منوچهر) رئیس‌زاده، از پیشگامان تئاتر گیلان است و حق بزرگی بر گردن هنر نمایش این استان دارد، اما با این همه، آرام و بی‌ادعا و به دور از هرگونه هیاهو، دوران بازنشستگی را پشت سرمی‌گذارد و با مرور خاطرات خوش دوران خدمت فرهنگی ـ هنری‌اش، گاهی با دوستان و دوستداران‌اش به گفت‌وگو می‌نشیند. خوشبختانه در طی این سال‌های اخیر، اهالی تئاتر گیلان، قدرش را دانستند و از او به مناسبت‌های مختلف، یاد و قدردانی کرده‌اند. اخیرا نیز در بازسازی نمادین دیوار تماشاخانه‌ گیلان در خیابان سعدی رشت، در زیر پارچه نوشته‌‌ خاطره‌انگیزی که این نام را بر لوحه دارد. تصاویر تنی چند از کوشندگان هنر نمایش و آنانی را که در این استان، خاک صحنه خورده‌اند، به طور سمبلیک نصب شده که اقدامی است شایسته و ستودنی و امید آن که اقدامات و برنامه‌هایی از این دست، در گوشه و کنار شهرمان رونق گیرد و نضج یابد و فزونی بگیرد.» (ص 43)
 
«آرمانشهر مدارس، نیم نگاهی به سرگذشت فرهنگی آستارا» به قلم یاشار مقدم با اشاره به پیشینه شهر «آستاراچای» آورده است: این شهر در قسمت اعظمی از مسیر خود از دره‌های باریک محصور میان کوه‌هایی با سراشیب تند از سنه‌های گذشته تا الان، جاری بوده است و تنها شاید پس از گذر از سه راهی یک روستای کوچک، زمین‌های صاف حاصلخیزی را به خود دیده است که برای زراعت و سکنا در کنار زمین‌های زراعی مناسب بوده است. اما تاریخ پیدایش شهر تنها و تنها از یک روستا به نام «خشکه دهنه» آغاز شده است. در این نقطه بوده که «آستاراچای» به طور کامل از کوه‌های تنگ در تنگ هم دور شده و داستان شهر آغاز شده است. «آبتِ» جهانگرد از «خشکنه دهنه» به عنوان مکانی یاد می‌کند که قایق‌ها، مسافران و بار خود را از کشتی‌ها در آن جا تخلیه می‌کرده‌اند. این روستا اکنون در شهر، ادغام شده؛ با این همه، زیبایی و دنجی خود را پاس داشته است.» (ص 66)

سی و هشتمین شماره نشریه تحلیلی، اطلاع‌رسانی و پژوهشی «دادگر» در 72 صفحه و به بهای 6 هزار تومان منتشر شده است.

پاسداشت بافتِ تاریخی و کهن شهر «رشت» در جدیدترین شماره «دادگر»/ یک قرن زندگی در گیلان با عکس‌ها و سندهایی نایاب

مرکز فیلم

دانلود کتاب اندکی تفکر

Published by:

دانلود کتاب اندکی تفکر
می گویند به هر چیزی فکر کنی آن را به دست می آوری پس شاد باش و مثبت فکر کن ؛ آری به هر چیزی فکر نکنی آن را به دست نمی آوری پس شاد باش و به غم ها فکر نکن . ما سوار فکرهایمان هستیم. یک فکر فروکش می کند سوار فکر بعدی […]

دانلود کتاب اندکی تفکر

می گویند به هر چیزی فکر کنی آن را به دست می آوری پس شاد باش و مثبت فکر کن ؛ آری به هر چیزی فکر نکنی آن را به دست نمی آوری پس شاد باش و به غم ها فکر نکن . ما سوار فکرهایمان هستیم. یک فکر فروکش می کند سوار فکر بعدی […]
دانلود کتاب اندکی تفکر

ganool review

رامهرمزی: تعطیلات را با «فرنگیس» از گیلانغرب همراه شوید

Published by:

رامهرمزی: تعطیلات را با «فرنگیس» از گیلانغرب همراه شوید

معصومه رامهرمزی در گفت‌و گو با خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) مطالعه کتاب «فرنگیس» نوشته مهناز فتاحی را به دوست‌داران کتابخوانی پیشنهاد داد.

وی این اثر را آخرین کتابی معرفی کرد که مطالعه کرده است و افزود: «فرنگیس» کتاب خوب و جذابی است. تم داستانی آن بیش از تم خاطرات است و اطلاعات خوبی از زنان گیلانغرب به مخاطب می‌دهد.

رامهرمزی با بیان این‌که بیشتر خاطرات زنان در دفاع مقدس درباره زنان جنوب کشور نوشته شده است، گفت: فرنگیس، زنی روستایی و عامه است اما غیرت او نسبت به دفاع از میهن در کتاب به زیبایی تصویر شده است.

این نویسنده درباره دیگر ویژگی‌های کتاب «فرنگیس» افزود: هرچند این اثر خاطرات تلخ دوران دفاع مقدس را با خود دارد اما کتابی پر از شادی است. متن کتاب بسیار روان است و مخاطب خواندن کتابی جذاب را تجربه خواهد کرد.

معصومه رامهرمزی، متولد سال 1344 از نویسندگان و پژوهشگران حوزه دفاع مقدس  و از اعضای شواری خاطره‌نویسی دفاع مقدس است. «یکشنبه آخر» یکی از آثار اوست که بارها تجدید چاپ شده‌ است. از وی کتاب‌های اسماعیل، راز درخت کاج، ستاره‌های دنباله دار، بر بال ملائک، یهود در قرآن و اسراییل در فلسطین منتشر شده‌اند.

انتشارات سوره مهر کتاب «فرنگیس» را با شمارگان یکهزار نسخه، قطع رقعی، 354 صفحه، مصور روانه بازار نشر کرده است.

 

رامهرمزی: تعطیلات را با «فرنگیس» از گیلانغرب همراه شوید

معصومه رامهرمزی در گفت‌و گو با خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) مطالعه کتاب «فرنگیس» نوشته مهناز فتاحی را به دوست‌داران کتابخوانی پیشنهاد داد.

وی این اثر را آخرین کتابی معرفی کرد که مطالعه کرده است و افزود: «فرنگیس» کتاب خوب و جذابی است. تم داستانی آن بیش از تم خاطرات است و اطلاعات خوبی از زنان گیلانغرب به مخاطب می‌دهد.

رامهرمزی با بیان این‌که بیشتر خاطرات زنان در دفاع مقدس درباره زنان جنوب کشور نوشته شده است، گفت: فرنگیس، زنی روستایی و عامه است اما غیرت او نسبت به دفاع از میهن در کتاب به زیبایی تصویر شده است.

این نویسنده درباره دیگر ویژگی‌های کتاب «فرنگیس» افزود: هرچند این اثر خاطرات تلخ دوران دفاع مقدس را با خود دارد اما کتابی پر از شادی است. متن کتاب بسیار روان است و مخاطب خواندن کتابی جذاب را تجربه خواهد کرد.

معصومه رامهرمزی، متولد سال 1344 از نویسندگان و پژوهشگران حوزه دفاع مقدس  و از اعضای شواری خاطره‌نویسی دفاع مقدس است. «یکشنبه آخر» یکی از آثار اوست که بارها تجدید چاپ شده‌ است. از وی کتاب‌های اسماعیل، راز درخت کاج، ستاره‌های دنباله دار، بر بال ملائک، یهود در قرآن و اسراییل در فلسطین منتشر شده‌اند.

انتشارات سوره مهر کتاب «فرنگیس» را با شمارگان یکهزار نسخه، قطع رقعی، 354 صفحه، مصور روانه بازار نشر کرده است.

 

رامهرمزی: تعطیلات را با «فرنگیس» از گیلانغرب همراه شوید

دانلود سریال و آهنگ

فهرست اولیه نامزدهای دریافت جایزه «من‌بوکر» اعلام شد

Published by:

فهرست اولیه نامزدهای دریافت جایزه «من‌بوکر» اعلام شد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل از گاردین- داوران جایزه «من‌بوکر» فاش کردند که یک رمان جنایی با آخرین رمان «جی. ام. کتزی»، برنده جایزه نوبل در این دوره از «من بوکر» رقابت خواهند کرد.

سیزده رمان در این فهرست حضور دارند: شش داستان‌ توسط زنان و هفت رمان توسط مردان نگاشته شده است. پنج نویسنده آمریکایی، 6 بریتانیایی، یک نویسنده کانادایی و یک نویسنده از آفریقای جنوبی در این فهرست حضور دارند.

نام «جی‌ام کوتزی» (JM Coetzee) نیز در این فهرست مشاهده می‌شود. وی اولین کسی است که دوبار موفق به دریافت این جایزه شده شده است. نویسندگان شناخته‌شده دیگری چون «دبورا لوی»، «اَل کندی»، و «الیزابت استرات» نیز حضور دارند.

«آماندا فورمن»، رئیس هیات داوران رقابت امسال را بسیار هیجان‌انگیز دانست. «گستره موضوعی کتاب‌های امسال بسیار وسیع و کیفیت آثار بسیار بالا است. هر کدام از رمان‌ها توانایی ایجاد بحث‌های بسیار خوبی را دارند و انتظار ما را از آنچه یک رمان هست و می‌تواند باشد به چالش می‌کشد. داستان‌های تاریخی و انتقادی این فهرست بسیار کامل هستند و هم نویسندگان شناخته‌شده و هم صداهای جدید در این فهرست حضور دارند. نوشته‌ها بسیار پرانرژی، تازه، و بااهمیت هستند.»

شگفت‌انگیزترین کتاب این فهرست «پروژه مرگ‌بار او» نوشته «گرام ماکرا بارنت» است که سال گذشته توسط انتشارات کوچک و مستقل رمان‌های جنایی به نام Imprint contraband منتشر شده است. توضیح زیادی درباره این کتاب داده نشده و فقط «جیک کریج»، منتقد ادبی معتقد است، کتاب مانند جعبه‌ای پر از نیرنگ‌ است و لایه‌های مختلفی دارد.

در واقع کتاب بهتر از یک رمان جنایی معمولی است. «فورمن» در این باره می‌گوید: «ما به شدت به آثاری که گونه ادبی خود را ارتقا می‌بخشند افتخار می‌کنیم و این کتاب چنین کاری انجام می‌دهد و همین موضوع است که سبب تازه‌تر شدن و ارتقای ادبیات می‌شود. به همین دلیل از انتخاب این کتاب و حضور آن در فهرست بلند جایزه «من‌بوکر» بسیار خوشحال هستیم.»

«بارنت» که ساکن «گلاسکو» است، کتاب خود را رمانی درباره جنایت می‌داند و نه در رمان‌ جنایی. البته با توصیف رمان جنایی درباره کتاب خود مشکلی نیز ندارد.

اما آیا یک رمان جنایی می‌تواند برنده جایزه «من‌بوکر» شود؟ «ویلیام هیل»، منتقد معتقد است، احتمال برنده شدن این نویسنده در این رقابت بسیار بالا است و همین موضوع یعنی شانس «کندی» و «کوتزی» کمتر است.

«کوتزی» 76 ساله این جایزه را برای کتاب «زندگی و زمانه مایکل کی» در سال 1983 و «بدنامی» در سال 1999 از آن خود کرد و حالا با کتاب «دوران مدرسه مسیح» که قرار نبود قبل از ماه سپتامبر منتشر شود در فهرست اولیه جوایز «من‌بوکر» در سال 2016 قرار گرفته است. کاملا مشخص است که این رمان ادامه داستان «کودکی مسیح» است که در سال 2013 منتشر شد و سبب شگفتی و در عین حال خوشحالی بسیاری از خوانندگان بوده است. کتابی که مجله «گاردین» آن را «بازگویی کافکایی داستان تولد عیسی مسیح» خواند.

پس از «کوتزی» تنها نویسنده‌ای که نامش در سال‌های گذشته نیز در این فهرست مشاهده شد «لِوی» است که برای کتاب «شیر داغ» نامزد جایزه شده است. وی پیش از این در سال 2012 نیز برای کتاب «خانه شناور» موفق به ورود به فهرست کوتاه این جایزه شده بود. کتابی که در آغاز ناشرین به دلیل «ادبی بودن افراطی و نامناسب بودن آن برای بازار کتاب» از چاپ آن امتناع کردند. اما وی این بار و برای انتشار «شیر داغ» با مشکل روبه‌ نشد و انتشارات penguin Random کتاب را منتشر کرد که مورد استقبال فراوان منتقدین نیز قرار گرفت. مجله «observer» کتاب را «رمانی قدرتمند درباره زندگی درونی انسان‌ها» خوانده است.

نویسنده شناخته‌شده بعدی در این فهرست «کندی» است که تاکنون به فهرست اولیه «من‌بوکر» راه نیافته بود. وی امسال برای رمان هشتم خود تحت عنوان «عشق جدی» که داستان عاشقانه‌ای در لندن است به این فهرست راه یافت.

انتشارات مستقل Oneworld سال گذشته برای اولین بار ورود خود به «من‌بوکر» را با جایزه «تاریخچه کوتاه هفت کشتار» نوشته «مارلون جیمز» آفریقایی جشن گرفته بود.

فهرست بلند نامزدهای جایزه «من‌بوکر» بدین شرح است:

«The Sellout»  نوشته «پل بیتی»
«The Schooldays of Jesus»  نوشته «جی. ام. کوتزی»
«Serious Sweet»  نوشته «اَل کندی»
«Hot Milk»  نوشته «دبورا لوی»
«His Bloody Project»  نوشته «گرام ماکرا بارنت»
«The North water»  نوشته «این مک‌گوئیر»
«Hystopia»  نوشته «دیوید مینز»
«The Many»  نوشته «وایل منومیر»
«Eileen»  نوشته «اوتسا مشفق»
«Work Like Any Other»  نوشته «ویرجینیا ریوز»
«My Name Is Lucy Burton»  نوشته «الیزابت استرات»
«All That Man Is»  نوشته «دیوید زالای»
«Do Not Say We Have Nothing»  نوشته «مادلاین تیه»

 
هیات داوران این دوره از جایزه «من‌بوکر» از افرادی چون «فورمن»، «جون دِی»، «عبدلرازک گورناه»، «دیوید هارسنت» و «اولیویا ویلیامز» تشکیل شده است. قرار است این افراد هر 13 کتاب را بخوانند و تا تاریخ 13 سپتامبر فهرست نهایی این جایزه به صورت رسمی اعلام شود. برنده  50 هزار پوندی این جایزه روز بیست و پنجم ماه اکتبر اعلام خواهد شد.

فهرست اولیه نامزدهای دریافت جایزه «من‌بوکر» اعلام شد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل از گاردین- داوران جایزه «من‌بوکر» فاش کردند که یک رمان جنایی با آخرین رمان «جی. ام. کتزی»، برنده جایزه نوبل در این دوره از «من بوکر» رقابت خواهند کرد.

سیزده رمان در این فهرست حضور دارند: شش داستان‌ توسط زنان و هفت رمان توسط مردان نگاشته شده است. پنج نویسنده آمریکایی، 6 بریتانیایی، یک نویسنده کانادایی و یک نویسنده از آفریقای جنوبی در این فهرست حضور دارند.

نام «جی‌ام کوتزی» (JM Coetzee) نیز در این فهرست مشاهده می‌شود. وی اولین کسی است که دوبار موفق به دریافت این جایزه شده شده است. نویسندگان شناخته‌شده دیگری چون «دبورا لوی»، «اَل کندی»، و «الیزابت استرات» نیز حضور دارند.

«آماندا فورمن»، رئیس هیات داوران رقابت امسال را بسیار هیجان‌انگیز دانست. «گستره موضوعی کتاب‌های امسال بسیار وسیع و کیفیت آثار بسیار بالا است. هر کدام از رمان‌ها توانایی ایجاد بحث‌های بسیار خوبی را دارند و انتظار ما را از آنچه یک رمان هست و می‌تواند باشد به چالش می‌کشد. داستان‌های تاریخی و انتقادی این فهرست بسیار کامل هستند و هم نویسندگان شناخته‌شده و هم صداهای جدید در این فهرست حضور دارند. نوشته‌ها بسیار پرانرژی، تازه، و بااهمیت هستند.»

شگفت‌انگیزترین کتاب این فهرست «پروژه مرگ‌بار او» نوشته «گرام ماکرا بارنت» است که سال گذشته توسط انتشارات کوچک و مستقل رمان‌های جنایی به نام Imprint contraband منتشر شده است. توضیح زیادی درباره این کتاب داده نشده و فقط «جیک کریج»، منتقد ادبی معتقد است، کتاب مانند جعبه‌ای پر از نیرنگ‌ است و لایه‌های مختلفی دارد.

در واقع کتاب بهتر از یک رمان جنایی معمولی است. «فورمن» در این باره می‌گوید: «ما به شدت به آثاری که گونه ادبی خود را ارتقا می‌بخشند افتخار می‌کنیم و این کتاب چنین کاری انجام می‌دهد و همین موضوع است که سبب تازه‌تر شدن و ارتقای ادبیات می‌شود. به همین دلیل از انتخاب این کتاب و حضور آن در فهرست بلند جایزه «من‌بوکر» بسیار خوشحال هستیم.»

«بارنت» که ساکن «گلاسکو» است، کتاب خود را رمانی درباره جنایت می‌داند و نه در رمان‌ جنایی. البته با توصیف رمان جنایی درباره کتاب خود مشکلی نیز ندارد.

اما آیا یک رمان جنایی می‌تواند برنده جایزه «من‌بوکر» شود؟ «ویلیام هیل»، منتقد معتقد است، احتمال برنده شدن این نویسنده در این رقابت بسیار بالا است و همین موضوع یعنی شانس «کندی» و «کوتزی» کمتر است.

«کوتزی» 76 ساله این جایزه را برای کتاب «زندگی و زمانه مایکل کی» در سال 1983 و «بدنامی» در سال 1999 از آن خود کرد و حالا با کتاب «دوران مدرسه مسیح» که قرار نبود قبل از ماه سپتامبر منتشر شود در فهرست اولیه جوایز «من‌بوکر» در سال 2016 قرار گرفته است. کاملا مشخص است که این رمان ادامه داستان «کودکی مسیح» است که در سال 2013 منتشر شد و سبب شگفتی و در عین حال خوشحالی بسیاری از خوانندگان بوده است. کتابی که مجله «گاردین» آن را «بازگویی کافکایی داستان تولد عیسی مسیح» خواند.

پس از «کوتزی» تنها نویسنده‌ای که نامش در سال‌های گذشته نیز در این فهرست مشاهده شد «لِوی» است که برای کتاب «شیر داغ» نامزد جایزه شده است. وی پیش از این در سال 2012 نیز برای کتاب «خانه شناور» موفق به ورود به فهرست کوتاه این جایزه شده بود. کتابی که در آغاز ناشرین به دلیل «ادبی بودن افراطی و نامناسب بودن آن برای بازار کتاب» از چاپ آن امتناع کردند. اما وی این بار و برای انتشار «شیر داغ» با مشکل روبه‌ نشد و انتشارات penguin Random کتاب را منتشر کرد که مورد استقبال فراوان منتقدین نیز قرار گرفت. مجله «observer» کتاب را «رمانی قدرتمند درباره زندگی درونی انسان‌ها» خوانده است.

نویسنده شناخته‌شده بعدی در این فهرست «کندی» است که تاکنون به فهرست اولیه «من‌بوکر» راه نیافته بود. وی امسال برای رمان هشتم خود تحت عنوان «عشق جدی» که داستان عاشقانه‌ای در لندن است به این فهرست راه یافت.

انتشارات مستقل Oneworld سال گذشته برای اولین بار ورود خود به «من‌بوکر» را با جایزه «تاریخچه کوتاه هفت کشتار» نوشته «مارلون جیمز» آفریقایی جشن گرفته بود.

فهرست بلند نامزدهای جایزه «من‌بوکر» بدین شرح است:

«The Sellout»  نوشته «پل بیتی»
«The Schooldays of Jesus»  نوشته «جی. ام. کوتزی»
«Serious Sweet»  نوشته «اَل کندی»
«Hot Milk»  نوشته «دبورا لوی»
«His Bloody Project»  نوشته «گرام ماکرا بارنت»
«The North water»  نوشته «این مک‌گوئیر»
«Hystopia»  نوشته «دیوید مینز»
«The Many»  نوشته «وایل منومیر»
«Eileen»  نوشته «اوتسا مشفق»
«Work Like Any Other»  نوشته «ویرجینیا ریوز»
«My Name Is Lucy Burton»  نوشته «الیزابت استرات»
«All That Man Is»  نوشته «دیوید زالای»
«Do Not Say We Have Nothing»  نوشته «مادلاین تیه»

 
هیات داوران این دوره از جایزه «من‌بوکر» از افرادی چون «فورمن»، «جون دِی»، «عبدلرازک گورناه»، «دیوید هارسنت» و «اولیویا ویلیامز» تشکیل شده است. قرار است این افراد هر 13 کتاب را بخوانند و تا تاریخ 13 سپتامبر فهرست نهایی این جایزه به صورت رسمی اعلام شود. برنده  50 هزار پوندی این جایزه روز بیست و پنجم ماه اکتبر اعلام خواهد شد.

فهرست اولیه نامزدهای دریافت جایزه «من‌بوکر» اعلام شد

دانلود نرم افزار

حجت‌الاسلام انصاری: معارف اهل‌بیت(ع) در زمان امام صادق(ع) رشد کرده است/ اسرار تشیع در احادیث امام ششم شیعیان

Published by:

حجت‌الاسلام انصاری: معارف اهل‌بیت(ع) در زمان امام صادق(ع) رشد کرده است/ اسرار تشیع در احادیث امام ششم شیعیان

خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)- امام جعفر صادق (ع) در روز جمعه یا دوشنبه هفدهم ربیع‌الأول سال 80 هجرى، در مدینه دیده به جهان گشود. اما بنا به گفته شیخ مفید و شیخ كلینى، ولادت آن حضرت در سال 83 هجرى اتفاق افتاده است. بنا به نوشته مؤلف کتاب «جنات الخلود» سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع) نیز 25 شوال سال 148 هجرى روى داده است.
 
ششمین امام شیعیان بیش از چهار هزار شاگرد داشته‌ که از جمله بزرگ‌ترین شاگردان ایشان می‌توان به «ابوحمزه ثمالی»، «مفضل بن عمر»، «جابر بن حیان» و «مالک بن اَنَس» اشاره کرد.
 «مالک بن اَنَس» پیشوای یکی از مذاهب چهارگانه فقهی اهل سنت و از شاگردان امام جعفر صادق (ع) درباره عظمت و شخصیت علمی و اخلاقی این امام معصوم (ع) می‌گوید: «من فقیه‌تر و داناتر از جعفر‌بن محمد ندیده‌ام. او داناترین فرد این امت است.» (شمس الدین ذهبی، سیر اعلام النبلاء، ج ۶، ص۲۵۷؛ تاریخ‌الکبیر، ج ۲، ص۱۹۹ و ۱۹۸، ح۲۱۸۳.)
 
عطار نیشابوری فصل نخست کتاب «تذکره الاولیا» در شرح احوال بزرگان اولیا و مشایخ صوفیه، را به شرح حال امام صادق (ع) اختصاص داده ‌است: «اگر تنها صفت او گویم، به زبان و عبارت من راست نیاید که در جمله علوم و اشارات و عبارات بی تکلف به کمال بود و قدوه جمله مشایخ بود و اعتماد همه بر وی بود و مقتدای مطلق بود. هم الهیان را شیخ بود و هم محمدیان را امام و هم اهل ذوق را پیشرو و هم اهل عشق را پیشوا. هم عباد را مقدم، هم زهاد را مکرم. هم صاحب تصنیف حقایق، هم در لطایف تفسیر و اسرار بی‌نظیر بود.»
 
احادیث امام‌صادق (ع) حاوی اسرار تشیع

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر انصاری، پژوهشگر حوزه دین و نویسنده کتاب «نامه امام صادق (علیه السلام) به شیعیان» در سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع) درباره ضرورت تالیف این اثر  اظهار کرد: از ائمه (ع) وصیت‌نامه و یا به نوعی نصیحت‌نامه‌هایی به یادگار مانده که منعکس‌کننده دستورالعمل‌های آن بزرگواران است. براساس روایات مختلف از امام صادق (ع) چندین مورد نصحیت‌نامه به‌عنوان دستورالعمل‌های اخلاقی و اعتقادی برای شیعیان باقی مانده است.
 
وی ادامه داد: بدون اینکه کسی از حضرت خواسته باشد خود ایشان نامه‌هایی را تنظیم و برای اصحاب خود می‌فرستادند و سفارش می‌کردند که آن‌را حفظ و سرلوحه زندگی قرار دهند؛ آن‌هم در شرایطی که مخالفان زیادی داشتند. شیعیان این نوشته‌ها را در جانمازهای خود قرارداده و قبل و بعد از نماز آن‌ را مطالعه و با آن تجدید عهد می‌کردند. این موضوع برای من بسیار جالب بود و انگیزه‌ای شد که در روزگار خودمان نیز این ‌نامه را احیا و برای شیعیان به یادگار بگذاریم.
 
حجت‌الاسلام انصاری گفت: از نظر شیعیان امام صادق (ع) یکی از دوازده امام و دارای علم الهی است. امام صادق (ع) در میان دیگر مذاهب و ادیان دو جلوه ویژه داشتند. زمان ایشان مصادف با انقراض بنی‌امیه بود و بنی‌عباس نیز هنوز روی کار نیامده بود و این فرصت و موقعیتی استثنایی برای نشر علوم در اختیار امام قرار داده شد و توانستند به راحتی علوم را منتشر کنند.
 
این پژوهشگر حوزه دین افزود: بیش از چهار هزار شاگرد از محضر امام صادق (ع) بهره می‌بردند. امام صادق (ع) علاوه بر مباحث اخلاقی، اعتقادی و دینی بر تمامی علوم دیگر از جمله علوم طبیعی و نجوم نیز احاطه داشتند و در بین دیگر مذاهب و به‌ویژه اهل سنت به‌عنوان یک عالم بسیار بزرگ تلقی می‌شدند. امام (ع) در بین اهل سنت اعتبار بالایی داشتند. اهل سنت ایشان را عالمی بزرگ و راوی احادیث پیامبر و علوم مقبول می‌دانستند.
 

نویسنده کتاب «نامه امام صادق (علیه السلام) به شیعیان» عنوان کرد: براساس کتاب‌های معتبر اهل‌سنت ابوحنیفه، شافعی، ابن حنبل و مالک بن اَنَس، چهار پیشوای اهل ‌سنت، همگی شاگردان امام بوده و به شاگردی ایشان افتخار می‌کردند. اگر ترازوی علم را وسط بگذاریم متوجه می‌شویم که بیشتر معارف و علومی که به‌عنوان معارف اهل‌بیت (ع) شناخته می‌شوند، در زمان ایشان رشد کرده است.
 
وی درباره پژوهش‌هایی که در ارتباط با زندگی، سیره و وجوه مختلف شخصیتی امام صادق (ع) در کشور انجام شده نیز گفت: کارهای محتوایی خوبی تاکنون درباره این امام معصوم (ع) در کشور انجام شده، اما با توجه به گستردگی مسائل و علوم زمان ایشان، جای کار بسیار بیشتری وجود دارد. از جنبه دیگر می‌توان به این نتیجه رسید کتاب‌هایی که درباره شاگردان و اصحاب ایشان مانند جابربن حیان منتشر شده نیز به‌طور غیر مستقیم به ایشان مرتبط می‌شود. وقتی نویسندگان در این کتاب‌ها شرح‌حال و زندگی این شاگردان را توصیف می‌کنند، انگار خود امام را توصیف کرده‌اند، چراکه کلام و علم امام صادق (ع) چنین شاگردان بزرگی را ساخته است.
 
حجت‌الاسلام انصاری ادامه داد: در بُعد اعتقادی نیز بیشترین موارد از امام صادق (ع) نقل و منتشر شده است. به‌عنوان مثال کتاب معروف «توحید مفضل» حدیثی است که «مفضل» در جلسات متعدد از محضر امام صادق (ع) دریافت کرده است. اصل ارزش این کتاب به اعتبار امام صادق (ع) است. با تمام کارهای خوبی که انجام شده، معتقدم می‌توان در زمینه معرفی اصحاب و شاگردان و آثار آن‌ها، همچنین تقسیم‌بندی موضوعی احادیث امام صادق (ع) آثار و پژوهش‌های بسیاری تالیف و منتشر کرد. در حال حاضر «موسوعه امام صادق (ع)» در قم در حال نگارش و تاکنون بیش از 50 جلد آن منتشر شده است.
 
نویسنده کتاب «نامه امام صادق (علیه السلام) به شیعیان» افزود: احادیث امام‌صادق (ع) به دلیل این‌که در زمان آزادی و عدم مقابله شدید دشمنان بیان شده، حاوی اسرار تشیع و اسرار اعتقادی بسیاری است و کسانی که به طور تخصصی روی احادیث حضرت پژوهش و مطالعه انجام می‌دهند، خوب است از این زاویه به احادیث ایشان توجه داشته باشند.

حجت‌الاسلام انصاری: معارف اهل‌بیت(ع) در زمان امام صادق(ع) رشد کرده است/ اسرار تشیع در احادیث امام ششم شیعیان

خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)- امام جعفر صادق (ع) در روز جمعه یا دوشنبه هفدهم ربیع‌الأول سال 80 هجرى، در مدینه دیده به جهان گشود. اما بنا به گفته شیخ مفید و شیخ كلینى، ولادت آن حضرت در سال 83 هجرى اتفاق افتاده است. بنا به نوشته مؤلف کتاب «جنات الخلود» سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع) نیز 25 شوال سال 148 هجرى روى داده است.
 
ششمین امام شیعیان بیش از چهار هزار شاگرد داشته‌ که از جمله بزرگ‌ترین شاگردان ایشان می‌توان به «ابوحمزه ثمالی»، «مفضل بن عمر»، «جابر بن حیان» و «مالک بن اَنَس» اشاره کرد.
 «مالک بن اَنَس» پیشوای یکی از مذاهب چهارگانه فقهی اهل سنت و از شاگردان امام جعفر صادق (ع) درباره عظمت و شخصیت علمی و اخلاقی این امام معصوم (ع) می‌گوید: «من فقیه‌تر و داناتر از جعفر‌بن محمد ندیده‌ام. او داناترین فرد این امت است.» (شمس الدین ذهبی، سیر اعلام النبلاء، ج ۶، ص۲۵۷؛ تاریخ‌الکبیر، ج ۲، ص۱۹۹ و ۱۹۸، ح۲۱۸۳.)
 
عطار نیشابوری فصل نخست کتاب «تذکره الاولیا» در شرح احوال بزرگان اولیا و مشایخ صوفیه، را به شرح حال امام صادق (ع) اختصاص داده ‌است: «اگر تنها صفت او گویم، به زبان و عبارت من راست نیاید که در جمله علوم و اشارات و عبارات بی تکلف به کمال بود و قدوه جمله مشایخ بود و اعتماد همه بر وی بود و مقتدای مطلق بود. هم الهیان را شیخ بود و هم محمدیان را امام و هم اهل ذوق را پیشرو و هم اهل عشق را پیشوا. هم عباد را مقدم، هم زهاد را مکرم. هم صاحب تصنیف حقایق، هم در لطایف تفسیر و اسرار بی‌نظیر بود.»
 
احادیث امام‌صادق (ع) حاوی اسرار تشیع

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر انصاری، پژوهشگر حوزه دین و نویسنده کتاب «نامه امام صادق (علیه السلام) به شیعیان» در سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع) درباره ضرورت تالیف این اثر  اظهار کرد: از ائمه (ع) وصیت‌نامه و یا به نوعی نصیحت‌نامه‌هایی به یادگار مانده که منعکس‌کننده دستورالعمل‌های آن بزرگواران است. براساس روایات مختلف از امام صادق (ع) چندین مورد نصحیت‌نامه به‌عنوان دستورالعمل‌های اخلاقی و اعتقادی برای شیعیان باقی مانده است.
 
وی ادامه داد: بدون اینکه کسی از حضرت خواسته باشد خود ایشان نامه‌هایی را تنظیم و برای اصحاب خود می‌فرستادند و سفارش می‌کردند که آن‌را حفظ و سرلوحه زندگی قرار دهند؛ آن‌هم در شرایطی که مخالفان زیادی داشتند. شیعیان این نوشته‌ها را در جانمازهای خود قرارداده و قبل و بعد از نماز آن‌ را مطالعه و با آن تجدید عهد می‌کردند. این موضوع برای من بسیار جالب بود و انگیزه‌ای شد که در روزگار خودمان نیز این ‌نامه را احیا و برای شیعیان به یادگار بگذاریم.
 
حجت‌الاسلام انصاری گفت: از نظر شیعیان امام صادق (ع) یکی از دوازده امام و دارای علم الهی است. امام صادق (ع) در میان دیگر مذاهب و ادیان دو جلوه ویژه داشتند. زمان ایشان مصادف با انقراض بنی‌امیه بود و بنی‌عباس نیز هنوز روی کار نیامده بود و این فرصت و موقعیتی استثنایی برای نشر علوم در اختیار امام قرار داده شد و توانستند به راحتی علوم را منتشر کنند.
 
این پژوهشگر حوزه دین افزود: بیش از چهار هزار شاگرد از محضر امام صادق (ع) بهره می‌بردند. امام صادق (ع) علاوه بر مباحث اخلاقی، اعتقادی و دینی بر تمامی علوم دیگر از جمله علوم طبیعی و نجوم نیز احاطه داشتند و در بین دیگر مذاهب و به‌ویژه اهل سنت به‌عنوان یک عالم بسیار بزرگ تلقی می‌شدند. امام (ع) در بین اهل سنت اعتبار بالایی داشتند. اهل سنت ایشان را عالمی بزرگ و راوی احادیث پیامبر و علوم مقبول می‌دانستند.
 

نویسنده کتاب «نامه امام صادق (علیه السلام) به شیعیان» عنوان کرد: براساس کتاب‌های معتبر اهل‌سنت ابوحنیفه، شافعی، ابن حنبل و مالک بن اَنَس، چهار پیشوای اهل ‌سنت، همگی شاگردان امام بوده و به شاگردی ایشان افتخار می‌کردند. اگر ترازوی علم را وسط بگذاریم متوجه می‌شویم که بیشتر معارف و علومی که به‌عنوان معارف اهل‌بیت (ع) شناخته می‌شوند، در زمان ایشان رشد کرده است.
 
وی درباره پژوهش‌هایی که در ارتباط با زندگی، سیره و وجوه مختلف شخصیتی امام صادق (ع) در کشور انجام شده نیز گفت: کارهای محتوایی خوبی تاکنون درباره این امام معصوم (ع) در کشور انجام شده، اما با توجه به گستردگی مسائل و علوم زمان ایشان، جای کار بسیار بیشتری وجود دارد. از جنبه دیگر می‌توان به این نتیجه رسید کتاب‌هایی که درباره شاگردان و اصحاب ایشان مانند جابربن حیان منتشر شده نیز به‌طور غیر مستقیم به ایشان مرتبط می‌شود. وقتی نویسندگان در این کتاب‌ها شرح‌حال و زندگی این شاگردان را توصیف می‌کنند، انگار خود امام را توصیف کرده‌اند، چراکه کلام و علم امام صادق (ع) چنین شاگردان بزرگی را ساخته است.
 
حجت‌الاسلام انصاری ادامه داد: در بُعد اعتقادی نیز بیشترین موارد از امام صادق (ع) نقل و منتشر شده است. به‌عنوان مثال کتاب معروف «توحید مفضل» حدیثی است که «مفضل» در جلسات متعدد از محضر امام صادق (ع) دریافت کرده است. اصل ارزش این کتاب به اعتبار امام صادق (ع) است. با تمام کارهای خوبی که انجام شده، معتقدم می‌توان در زمینه معرفی اصحاب و شاگردان و آثار آن‌ها، همچنین تقسیم‌بندی موضوعی احادیث امام صادق (ع) آثار و پژوهش‌های بسیاری تالیف و منتشر کرد. در حال حاضر «موسوعه امام صادق (ع)» در قم در حال نگارش و تاکنون بیش از 50 جلد آن منتشر شده است.
 
نویسنده کتاب «نامه امام صادق (علیه السلام) به شیعیان» افزود: احادیث امام‌صادق (ع) به دلیل این‌که در زمان آزادی و عدم مقابله شدید دشمنان بیان شده، حاوی اسرار تشیع و اسرار اعتقادی بسیاری است و کسانی که به طور تخصصی روی احادیث حضرت پژوهش و مطالعه انجام می‌دهند، خوب است از این زاویه به احادیث ایشان توجه داشته باشند.

حجت‌الاسلام انصاری: معارف اهل‌بیت(ع) در زمان امام صادق(ع) رشد کرده است/ اسرار تشیع در احادیث امام ششم شیعیان

قدیر نیوز

دانلود کتاب تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هجدهم میلادی

Published by:

دانلود کتاب تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هجدهم میلادی
توضیحات :  هنگامی که سخن از تاریخ ایران می‌رود، باید به این نکته توجه داشت که آیا منظور تاریخ اقوام و مردمانی است که از آغاز تاریخ تا کنون در مرزهای سیاسی ایران امروزی زیسته‌اند یا تاریخ اقوام و مردمانی است که خود را به نحوی از انحاء ایرانی می‌خوانده‌اند و در جغرافیایی که دربرگیرندهٔ […]

دانلود کتاب تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هجدهم میلادی

توضیحات :  هنگامی که سخن از تاریخ ایران می‌رود، باید به این نکته توجه داشت که آیا منظور تاریخ اقوام و مردمانی است که از آغاز تاریخ تا کنون در مرزهای سیاسی ایران امروزی زیسته‌اند یا تاریخ اقوام و مردمانی است که خود را به نحوی از انحاء ایرانی می‌خوانده‌اند و در جغرافیایی که دربرگیرندهٔ […]
دانلود کتاب تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هجدهم میلادی

خبرگذاری خوزستان

سیاست و مسائل توسعه در سایه خشونت چگونه است؟/ داگلاس سی.نورث در کتابی پاسخ می‌دهد

Published by:

سیاست و مسائل توسعه در سایه خشونت چگونه است؟/ داگلاس سی.نورث در کتابی پاسخ می‌دهد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) کتاب «سیاست، اقتصاد و مسائل توسعه در سایه خشونت» نوشته داگلاس سی. نورث، جان جوزف والیس، استوین بیو وب، باری آر.وینگانست با ترجمه محسن میردامادی و محمدحسین نعیمی‌پور به همت انتشارات روزنه منتشر شده است.
 
این کتاب چهارچوب نظری «خشونت و نظام‌های اجتماعی» متعلق به داگلاس سی. نورث، جان ژوزف والیس و باری آر. وینگاست (انتشارات دانشگاه کمبریج، 2009) را برای 9 کشور در حال توسعه به کار می‌گیرد. این نمونه‌ها نشان می‌دهند که چگونه کنترل سیاسیِ امتیازات اقتصادی جهت محدود ساختن خشونت و همکاری ائتلاف‌هایی از سازمان‌های قدرتمند مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این نمونه‌های مطالعاتی به جای آنکه سیاست‌مداران و فرادستان را صرفا به عنوان افرادی فاسد سرزنش کنند، روشن می‌سازند که چرا در جوامعی که نقش سازمان‌های اقتصادی دستکاری می‌شود تا ثبات و موازنة سیاسی ایجاد کنند، دست‌یابی به توسعه دشوار است. این مجلد به بسط انگاره نظم اجتماعی دسترسی محدود [به حقوق مالکیت] به مثابه یک نظام اجتماعی پویا می‌پردازد که در آن همواره خشونت یک تهدید است و بروندادهای سیاسی و اقتصادی، به جای ارتقا بخشیدن رشد اقتصادی یا حقوق سیاسی، نتیجه نیاز به مهار خشونت به حساب می‌آیند.

کتاب حاضر در 10 فصل سامان یافته است؛ فصل یکم به چهارچوب‌های نظری می‌پردازد. در فصل‌های دوم تا نهم تجارب کشورهای بنگلادش، کنگو، زامبیا و موزامبیک، فیلپین، هند، مکزیک، شیلی و کره جنوبی بیان شده است و فصل پایانی کتاب نیز به آموزه‌ها اختصاص دارد.

درباره نویسندگان کتاب
داگلاس نورث دریافت‌کننده مشترک جایزه نوبل اقتصاد در سال 1993 است. او در دپارتمان هنرها و علوم دانشگاه واشنگتن در سنت‌لوییس کرسی اسپنسر تی‌ اُولین را دارد و پژوهشگر ارشد «بارلت بورناپ» در مؤسسة هوور در دانشگاه استفنورد است [داگلاس نورث در نوامبر 2015 درگذشت]. او نویسندة یازده کتاب از جمله «نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی» (1990) است.

جان ژوزف والیس استاد اقتصاد دانشگاه مریلند و دستیار پژوهش در «دفتر ملی تحقیقات اقتصادی» است. پروفسور والیس یک مورخ اقتصادی متخصص در زمینه مالیه عمومی دولت‌های آمریکاست.

استیون بی. وب بیست و یک سال است به عنوان اقتصاددان و مشاور در زمینه پژوهش، ارزیابی و مأموریت‌های سیاستگذاری برای آمریکای لاتین و منطقه کارائیب و مناطق دیگر در بانک جهانی مشغول به کار است. او به تازگی به عنوان مشاور این بانک خدمت می‌کند
بری آر. وینگاست دارای کرسی خاندان «وارد سی. کربز» در دپارتمان علوم سیاسی، و پژوهشگر ارشد موسسه هوور در دانشگاه استنفورد است. او به عنوان عضو آکادمی ملی علوم، جایزة ریکر، جایزة هاینز یولو و جایزه یادواره جیمز بار را دریافت کرده است. 

کتاب «سیاست، اقتصاد و مسائل توسعه در سایه خشونت» با شمارگان دو هزار نسخه در 526 صفحه به بهای 285 هزار ریال به همت انتشارات روزنه در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.

سیاست و مسائل توسعه در سایه خشونت چگونه است؟/ داگلاس سی.نورث در کتابی پاسخ می‌دهد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) کتاب «سیاست، اقتصاد و مسائل توسعه در سایه خشونت» نوشته داگلاس سی. نورث، جان جوزف والیس، استوین بیو وب، باری آر.وینگانست با ترجمه محسن میردامادی و محمدحسین نعیمی‌پور به همت انتشارات روزنه منتشر شده است.
 
این کتاب چهارچوب نظری «خشونت و نظام‌های اجتماعی» متعلق به داگلاس سی. نورث، جان ژوزف والیس و باری آر. وینگاست (انتشارات دانشگاه کمبریج، 2009) را برای 9 کشور در حال توسعه به کار می‌گیرد. این نمونه‌ها نشان می‌دهند که چگونه کنترل سیاسیِ امتیازات اقتصادی جهت محدود ساختن خشونت و همکاری ائتلاف‌هایی از سازمان‌های قدرتمند مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این نمونه‌های مطالعاتی به جای آنکه سیاست‌مداران و فرادستان را صرفا به عنوان افرادی فاسد سرزنش کنند، روشن می‌سازند که چرا در جوامعی که نقش سازمان‌های اقتصادی دستکاری می‌شود تا ثبات و موازنة سیاسی ایجاد کنند، دست‌یابی به توسعه دشوار است. این مجلد به بسط انگاره نظم اجتماعی دسترسی محدود [به حقوق مالکیت] به مثابه یک نظام اجتماعی پویا می‌پردازد که در آن همواره خشونت یک تهدید است و بروندادهای سیاسی و اقتصادی، به جای ارتقا بخشیدن رشد اقتصادی یا حقوق سیاسی، نتیجه نیاز به مهار خشونت به حساب می‌آیند.

کتاب حاضر در 10 فصل سامان یافته است؛ فصل یکم به چهارچوب‌های نظری می‌پردازد. در فصل‌های دوم تا نهم تجارب کشورهای بنگلادش، کنگو، زامبیا و موزامبیک، فیلپین، هند، مکزیک، شیلی و کره جنوبی بیان شده است و فصل پایانی کتاب نیز به آموزه‌ها اختصاص دارد.

درباره نویسندگان کتاب
داگلاس نورث دریافت‌کننده مشترک جایزه نوبل اقتصاد در سال 1993 است. او در دپارتمان هنرها و علوم دانشگاه واشنگتن در سنت‌لوییس کرسی اسپنسر تی‌ اُولین را دارد و پژوهشگر ارشد «بارلت بورناپ» در مؤسسة هوور در دانشگاه استفنورد است [داگلاس نورث در نوامبر 2015 درگذشت]. او نویسندة یازده کتاب از جمله «نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی» (1990) است.

جان ژوزف والیس استاد اقتصاد دانشگاه مریلند و دستیار پژوهش در «دفتر ملی تحقیقات اقتصادی» است. پروفسور والیس یک مورخ اقتصادی متخصص در زمینه مالیه عمومی دولت‌های آمریکاست.

استیون بی. وب بیست و یک سال است به عنوان اقتصاددان و مشاور در زمینه پژوهش، ارزیابی و مأموریت‌های سیاستگذاری برای آمریکای لاتین و منطقه کارائیب و مناطق دیگر در بانک جهانی مشغول به کار است. او به تازگی به عنوان مشاور این بانک خدمت می‌کند
بری آر. وینگاست دارای کرسی خاندان «وارد سی. کربز» در دپارتمان علوم سیاسی، و پژوهشگر ارشد موسسه هوور در دانشگاه استنفورد است. او به عنوان عضو آکادمی ملی علوم، جایزة ریکر، جایزة هاینز یولو و جایزه یادواره جیمز بار را دریافت کرده است. 

کتاب «سیاست، اقتصاد و مسائل توسعه در سایه خشونت» با شمارگان دو هزار نسخه در 526 صفحه به بهای 285 هزار ریال به همت انتشارات روزنه در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.

سیاست و مسائل توسعه در سایه خشونت چگونه است؟/ داگلاس سی.نورث در کتابی پاسخ می‌دهد

دانلود نرم افزار جدید