ایرانداک «قدرت آینده‌نگاری علم و فناوری و اثرات آن در سیاستگذاری» را منتشر کرد

ایرانداک «قدرت آینده‌نگاری علم و فناوری و اثرات آن در سیاستگذاری» را منتشر کرد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران‌(ایبنا) به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ايران، كتاب «قدرت آینده‌نگاری علم و فناوری و اثرات آن در سیاستگذاری» نوشته دکتر لیلا نامداریان و همکاری علیرضا حسن‌زاده با مشارکت انتشارات ایرانداک و نشر «چاپار» منتشر شده است.

کتاب در هفت فصل با عنوان‌های «پیش‌بینی تا آینده‌نگاری فناوری»، «چارچوب‌های عام آینده‌نگاری فناوری»، «تکنیک‌‌ها‌   و روش‌های آینده‌نگاری»، «آینده نگاری به‌عنوان ابزار هوشمندی راهبردی»، «ارزیابی اثرات آینده‌نگاری در سیاست­گذاری»، «اثرات سیاستی پروژه‌های آینده‌نگاری ایران»، و «اثرات سیاستی برنامه‌های آینده‌نگاری کشورهای جهان» برای سیاستگذاران آینده‌نگری تدوین شده است.

ایرانداک «قدرت آینده‌نگاری علم و فناوری و اثرات آن در سیاستگذاری» را منتشر کرد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران‌(ایبنا) به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ايران، كتاب «قدرت آینده‌نگاری علم و فناوری و اثرات آن در سیاستگذاری» نوشته دکتر لیلا نامداریان و همکاری علیرضا حسن‌زاده با مشارکت انتشارات ایرانداک و نشر «چاپار» منتشر شده است.

کتاب در هفت فصل با عنوان‌های «پیش‌بینی تا آینده‌نگاری فناوری»، «چارچوب‌های عام آینده‌نگاری فناوری»، «تکنیک‌‌ها‌   و روش‌های آینده‌نگاری»، «آینده نگاری به‌عنوان ابزار هوشمندی راهبردی»، «ارزیابی اثرات آینده‌نگاری در سیاست­گذاری»، «اثرات سیاستی پروژه‌های آینده‌نگاری ایران»، و «اثرات سیاستی برنامه‌های آینده‌نگاری کشورهای جهان» برای سیاستگذاران آینده‌نگری تدوین شده است.

ایرانداک «قدرت آینده‌نگاری علم و فناوری و اثرات آن در سیاستگذاری» را منتشر کرد

فیلم سریال آهنگ