Tag Archives: نوشته ی الیور ساکس

معرفی کتاب مردی که زنش را با کلاه اشتباه می گرفت اثر الیور ساکس

Published by:

معرفی کتاب مردی که زنش را با کلاه اشتباه می گرفت اثر الیور ساکس
معرفی کتاب مردی که زنش را با کلاه اشتباه می گرفت اثر الیور ساکس

معرفی کتاب مردی که زنش را با کلاه اشتباه می گرفت اثر الیور ساکس

کتاب مردی که زنش را با کلاه اشتباه می گرفت، اثری نوشته ی الیور ساکس است که نخستین بار در سال 1958 چاپ شد. الیور ساکس در این کتاب به پرونده ی بیمارانی می پردازد که در دنیای عجیب و ظاهرا گریزناپذیر اختلالات روانی گم شده اند؛ افرادی که مجبورند با مشکلات ادراکی و ذهنی غیرمعمولی دست و پنجه نرم کنند: بیمارانی که خاطرات خود را فراموش کرده اند و به همراه آن، بخش اعظم وجود خود را نیز از دست داده اند؛ انسان هایی که دیگر نمی توانند اطرافیان و اشیای پیرامون خود را تشخیص دهند؛ افرادی که تیک های عصبی بسیار شدیدی دارند و یا بی اختیار، با صدای بلند شروع به ناسزا گفتن می کنند؛ بیمارانی که در چشم سایرین، عقب مانده ی ذهنی هستند اما استعدادهای هنری و محاسباتی شگفت انگیزی دارند. کتاب مردی که زنش را با کلاه اشتباه می گرفت، داستان هایی واقعی را روایت می کند که بسیار عجیب و در عین حال، عمیقا انسانی هستند.