Tag Archives: کتاب آینده ذهن

معرفی کتاب آینده ذهن اثر میچیو کاکو

Published by:

معرفی کتاب آینده ذهن اثر میچیو کاکو

کتاب آینده ذهن، به تحقیقات شگفت انگیزی که در برترین آزمایشگاه های سراسر دنیا به انجام رسیده، نگاهی هیجان انگیز و متقن دارد. تمامی این تحقیقات، بر پایه ی آخرین پیشرفت های علوم اعصاب و فیزیک به انجام رسیده اند. این کتاب برای مخاطب توضیح می دهد که چگونه ممکن است روزی، قرص کوچکی داشته باشیم که با خوردنش، درک و فهم خود را افزایش دهیم؛ چگونه ممکن است قادر شویم ذهن خود را، نورون به نورن، روی یک کامپیوتر آپلود کنیم و افکار و احساساتمان را در بستر شبکه ای متشکل از ذهن های به هم اتصال یافته ی انسان ها، در سرتاسر جهان انتقال دهیم. دکتر کاکو مخاطب را با خود به سفری هیجان انگیز به آینده می برد و نه تنها درکی درست از چگونگی کارکرد مغز در اختیارمان قرار می دهد، بلکه به خوبی نشان می دهد که فناوری های آینده چگونه زندگی روزمره ی انسان ها را متحول خواهند کرد.
کتاب آینده ذهن
خواننده این اثر، در کنار آشنایی با ساختار و ساز و کار مغز، با تکنولوژی های مرتبط رو به رو می شود و می فهمد که دانشمندان در این وادی چگونه پیش می روند و آخرین دستاوردها چیست، چگونه می توان به مدد این تجهیزات، بر ناتوانی های جسمانی ناشی از بدکاری مغز چیره شد، آیا تله پاتی و روان جنبانی شدنی است؟ سپس کاکو، ما را به گوشه های وهمناک مغز راهنمایی می کند و مغاک بیماری های روانی را نشانمان می دهد. آگاهی و خویشتن که همواره مورد توجه بشریت بوده، در این کتاب تعریفی نو، از دی یک فیزیکدان پیدا می کند: «نظریه فضازمان آگاهی» و نیز موضوعی به نسبت بحث برانگیز پیش کشیده می شود که عامل کج فهمی های بسیار بوده است: ارتباط نظریه کوانتوم و آگاهی.

معرفی کتاب آینده ذهن اثر میچیو کاکو

معرفی کتاب آینده ذهن اثر میچیو کاکو